O projekcie


Projekt ten ma na celu stworzenie wspólnej wizji stosowania kluczowych kompetencji europejskich w kontekście programów edukacyjnych. Przewiduje się osiągnięcie pozytywnych rezultatów dla kształcenia uczniów w oparciu o kompetencje kluczowe, w szczególności w obszarach komunikacji w języku obcym, kompetencji cyfrowych, angażowanie wszystkich uczniów w umiejętność uczenia się.

Główny cel projektu, który będzie realizowany w ramach działań projektowych: szkoły w ramach Regionów Partnerskich opracują wspólne programy nauczania w oparciu o kluczowe kompetencje, które będą przetwarzane i oceniane przez władze lokalne i partnerów trzecich w obu Regionach Partnerskich.

Wprowadzenie zajęć z biznesowego j. angielskiego, umożliwienie uczniom korzystania z programów komputerowych w tym międzynarodowym języku, jak również zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości (umożliwiające przyszłym absolwentom szkół technicznych znalezienia swojego miejsca na rynku pracy) - pozwoli współpracującym organizacjom partnerskim z Powiatu Mikołowskiego (Polska), oraz Powiatu Prahova (Rumunia) upowszechnianie efektywnego modelu wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacji i promowanie ich w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej.

Przewiduje się, że wsparcie Projektu obejmie 60 uczniów Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz 60 uczniów Zespołu Szkół Technicznych Jean Monnet w Ploiesti, w ramach grup eksperymentalnych w każdym uczestniczącym Regionie Partnerskim.

Uczniowie będą mieć możliwość inicjowania i motywowania własnego procesu uczenia się poprzez tworzenie działań dostosowanych do ich wieku (poziomu), które będą realizować wspólnie z uczniami szkół partnerskich za pośrednictwem VLE, strony internetowej, portali społecznościowych, itp.


Last modified: Tuesday, 6 February 2018, 2:41 PM