Rezultaty - Polska


Zachowania przedsiębiorcze człowieka.

Mocne i słabe strony - analiza SWOT

Potrzeby motorem działania człowieka. Hierarchia potrzeb.


Pobierz pdfLast modified: Thursday, 4 October 2018, 9:20 AM