Despre proiect

Proiectul Erasmus + " Key Competences and  Future Careers" se va  derula pe parcursul a doi ani (2017-2018).Partenerii proiectului : din Polonia  Consiliul Judetean Mikolow, Colegiul Economic Katowice , Liceul Vocational Zespol din Laziska Gorne iar cei din Romania,CCD Prahova, Colegiul National "Jean Monnet" Ploiesti si Asociatia "Iuventa", asociatia elevilor din CNJM.

Acest proiect își propune să creeze o înțelegere comună a aplicării Competențelor-cheie europene în contextul propriului lor curriculum. Se preconizează rezultate pozitive majore pentru învățarea elevilor pe baza competențelor cheie, în special în domeniile de comunicare într-o limbă străină și în competența digitală, angajarea tuturor elevilor în învățarea de a învăța.

Acesta este scopul general al proiectului, care va fi realizat în cadrul următoarelor: școlile din cadrul regiunilor partenere vor elabora teme pe baza Competențelor-cheie care vor fi prelucrate și evaluate de autoritățile locale și de partenerii terți din ambele regiuni partener

Cursuri de Business Engleza, cele de TIC vor  permite elevilor să utilizeze programe de calculator în această limbă internațională, precum și atelierele de educatie antreprenoriatula (care să permită viitorilor absolvenți să-și găsească locul pe piața muncii) - va permite partenerilor din județul Mikołów (Polonia) și din județul Prahova (România) sa disemineze modelul eficient de schimb de experiență în domeniul educației și promovarea acestora la scară locală, regională și internaționalăSe preconizează că in proiect vor fi implicati 60 de elevi din Complexul de Servicii și Școli Energetice din Mikołów și 60 de elevi ai Colegiului Național Jean Monnet din PloieștiElevii vor avea posibilitatea de a iniția și de a motiva propriul proces de învățare prin crearea de activități adecvate vârstei (nivelului), care va fi împărțită cu elevii din școlile partenere pe un VLE, ​​pe un site web, o rețea socială etc.În ceea ce privește învățarea pe tot parcursul vieții și în comunitate, aceasta va fi încurajată de dezvoltarea activităților părintești și a comunității în școlile partenere pentru a promova învățarea prin imersiune lingvistică. Activitățile vor fi împărtășite și diseminate utilizând un VLE și evaluate de toți partenerii


Last modified: Saturday, 8 July 2017, 4:19 PM